ביטול תמ"א 38 חתומה בגלל פינוי בינוי

בעבר כבר קרה שדיירים שחתמו על תמ"א 38 של חיזוק, אולם העירייה אישרה רק תמ"א 38 של הריסה ובינוי מחדש, החליטו לסיים את ההתקשרות עם היזם של החיזוק ולחפש ייזם אחר ליישום תמ"א 38 של הריסה ובניה ובית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את בקשת הדיירים והורה על ביטול ההסכם עם היזם הראשון ואפשר לדיירים להמשיך עם היזם החדש. הפעם אספר לכם על ביטול הסכם תמא 38 בגלל אישור לקדם תכנית פינוי בינוי במתחם.
הפינוי בינוי: ב-2017 הוגשה לוועדה המקומית ירושלים תכנית לפינוי בינוי על פיה, יהרסו 72 דירות וייבנו כ368 דירות חדשות במתחם. הוועדה המקומית תמכה בתכנית והעבירה אותה למחוזית בין היתר כדי שתגביל תכניות אחרות במתחם על מנת לאפשר ליזמית הפינוי בינוי להשלים את תכנון הפרוייקט. הועדה המחוזית אשרה את הדבר.

התמ"א 38 : יזם תמ"א 38 שפעל במתחם והחתים דיירים באחר הבניינים בו, התנגד למהלך והגיש ערר על החלטת הוועדה.

החלטת הוועדה המחוזית: הוועדה המקומית טענה כי "קידום תכנית לפינוי-בינוי יש אינטרס של תכנון מרחבי, והתחדשות עירונית מאפשרת תוספת של יחידות דיור החשובה ביותר לעיר ירושלים, שבה עתודות הקרקע מצומצמות, תוך מתן מענה לצרכים הנובעים מתוספת יחידות הדיור ולהפרשות נדרשות לצרכים ציבוריים. על כן, במכלול השיקולים, שכללו את העובדה שהבקשה להיתר קודמה קודם לכן, החליטה הוועדה המקומית להמליץ לוועדה המחוזית לתת עדיפות לתכנית שבהכנה. הוועדה המקומית טוענת כי עמדתה, לפיה יש עדיפות לתכנית להתחדשות עירונית על פני בקשה להיתר לפי תמ"א 38, היא עמדה עקבית הננקטת גם במקרים דומים."
בין היתר טענה הוועדה המחוזית "כי מימוש הבקשה להיתר יותיר שטח אפקטיבי לתכנון של 5 דונם בלבד, שלא יאפשר תכנון איכותי של מגוון טיפוסי בינוי, בגבהים שונים יחד עם שילוב שטח פתוח או שטח ציבורי במרכזם, ויפגע באפשרות לתכנן חניון תת-קרקעי וכניסות לחניון, או ייקר את עלויות הקמתו כך שיפגע בכדאיות התכנית כולה. על כן סבורה הוועדה המחוזית כי יש לתת עדיפות לתכנון בראייה מתחמית."

גם בית המשפט העליון, בר'ע"א 8265/00 שופרסל בע"מ נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, פירש את סמכויות מוסד התכנון לפי סעיף 78 באופן רחב. בפסק הדין בעניין שופרסל נדונה הטענה לפיה הוועדה המחוזית אינה מוסמכת לגרוע מסמכויות הרישוי של הוועדה המקומית. טענה שנדחתה, תוך שהעליון קובע כי אין לתת פרשנות מצמצמת לסעיף 78 לחוק וכי סמכותה של הוועדה המחוזית לקבוע תנאים לפי סעיף זה, בעת הכנת תכנית שבסמכותה, כוללת כל סוג של היתרים.

מסקנות: אז אם תכננו אצלכם תמ"א 38 והוועדה המקומית אישרה יישום תכנית פינוי בינוי, על פניו ניראה שתכנית התמ"א 38 כבר לא תצא לפועל ומרגע שברור שהתכנית תמ"א לא תיושם שהרי הצדדים להסכם תמ"א 38 משוחררים מההתקשרות.

דורון תמיר

עורך דין פינוי בינוי ותמ"א 38
מתמקד בייצוג דיירים